MAKTAB O‘QUVCHILARI UCHUN INGLIZ TILI

Мы предлагаем занятия в группах до 12 человек, что обеспечивает должное внимание к каждому ученику.  Помимо позитивной атмосферы на занятии, ваш ребёнок получит практические навыки и умения, научится грамотно говорить по-английски. Мы предлагаем специально разработанные программы изучения английского языка для школьников от 7 до 17 лет.

Занятия проходят 2/3 раза в неделю.
Продолжительность занятия 1,5 часа.

MASHG`ULOTLAR QANDAY O‘TILADI?

Зачисление

 Перед зачислением проводится предварительное тестирование, которое помогает нам максимально точно определить уровень и подобрать комфортную группу обучения..

Aloqa ko‘nikmalarini rivojlantirish:

Курс акцентирует внимание на развитии устной и письменной речи. Ученики применяют свои знания в реальных ситуациях, играх, диалогах и обсуждениях. Бесплатное участие в  Speaking Club, Movie night, Reading club.

O‘qish va tinglash:

Mashg‘ulotlar turli darajadagi murakkablikdagi moslashtirilgan matnlarni o‘qishni va o`qib eshitish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun audio materiallarni tinglashni o‘z ichiga oladi.

Grammatika va lug‘at:

O`quvchilar grammatika asoslarini o‘rganadilar va so‘z boyligini kengaytiradilar. Darslar grammatik qoidalarni tushuntirish, misollar va materialni mustahkamlash uchun amaliy mashqlarni o‘z ichiga oladi.

Interaktiv mashg`ulotlar:

Mashg`ulotlar yanada samarali o‘qitish uchun zamonaviy texnika jihozlar, interaktiv o‘yinlar, multimedia resurslari va boshqa ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o‘tkaziladi

Bizning filiallarimiz

Uchtepa
Uchtepa-12, 11-bino Landmark - Farhod bozori
Qanday qilib borishim mumkin?
Yunusobod
Yunusobod-7, bino 12A Landmark - AQSh elchixonasi
Qanday qilib borishim mumkin?
Novza
Pkt Bunyodkor, 2 Orientir - Novza masjidi
Qanday qilib borishim mumkin?

Katta tanaffus o'quv markazi

Bolalik va o'smirlik kattalar hayoti va mehnatiga tayyorgarlikdir. Bolalarning eng yaxshi qobiliyatlari va fazilatlarini rivojlantirish uchun ularning kuchini va kuchini to'g'ri yo'naltirish muhimdir.

Bolalar miyasining moslashuvi maktab yoshida eng faol sodir bo'ladi. Bizning darslarimiz sizga farzandingiz uchun foydali bo'lgan ko'nikmalarni to'g'ri shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalik va o'smirlik kattalar hayoti va mehnatiga tayyorgarlikdir. Bolalarning eng yaxshi qobiliyatlari va fazilatlarini rivojlantirish uchun ularning kuchini va kuchini to'g'ri yo'naltirish muhimdir.

Bolalar miyasining moslashuvi maktab yoshida eng faol sodir bo'ladi. Bizning darslarimiz sizga farzandingiz uchun foydali bo'lgan ko'nikmalarni to'g'ri shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi.